OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-9: ESPALIER PÅ HUSFASADER

Plassering:

Ved ønske om oppsetting av espalier på husvegger hvor det ikke tidligere har vært espalier, må det sendes inn søknad til styret. Ved søknaden vedlegges fasadetegning som viser espalierets utbredelse og rutemønster.

Espalier kan ellers settes opp på alle fasader hvor det opprinnelig har vært montert espalier. Størrelsen skal være fra overkant sokkel til øvre kant på vindu i 1.etasje. På hus med kvader skal espalieret holdes innenfor disse. Rutestørrelse kan avvike noe fra anbefalt størrelse, da det er viktig at antall ruter går opp på fasaden.

Før oppsetting av espalieret må borettslaget kontaktes, da det er viktig at dette blir gjort på en fagmessig måte får å unngå fuktskader på veggen.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)

 

UHU veiled...