OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-16: Drivbenker

Drivbenker for dyrking av grønnsaker, urter, bær og blomster kan settes opp uten søknad. 

Plassering 

Ingen restriksjoner. 

Minsteavstand til omgivelser 

  • Ikke nærmere enn 0,5 meter fra husvegg. 

Utforming 

  • Maksimal høyde er 50 cm. (ytre mål)
  • Drivbenker skal lages i tre.
  • Drivbenker skal være ubehandlet eller overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
  • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.