OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

FOTO: OLAV W. ROKSETH

Velkommen til Ullevål hageby!

Vi som bor her, ønsker nye beboere velkommen! Vi stortrives i hagebyen og er stolt over vakre hus og frodige hager. Vi håper nye naboer finner seg vel til rette.

Det frittstående borettslaget Oslo Havebyselskap er bygget i perioden 1918-1926 og består av 119 bygninger med 652 leiligheter i Ullevål hageby.

Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi. Det setter begrensninger for oss alle.

Formelt er det Oslo Havebyselskap som eier både bygningsmasse og utearealene. Som andelseier har du borett og er underlagt borettslagets regelverk.

På disse sidene finner du vedtekter og ordensregler, veiledere og retningslinjer. De forteller hva som er tillatt - og trekker linjer hundre år tilbake i tid.

Leilighetene omsettes på det åpne markedet, men andelseierne har forkjøpsrett. Hva det betyr, kan du lese i kolonnen til venstre.

Byantikvaren har uttalt at Ullevål hageby er et byplanmessig mesterverk av svært høy arkitektonisk kvalitet: "Ullevål hagebys verneverdi er ubestridelig."

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig.

Derfor har vernemyndigheter og andelseiere i fellesskap satt begrensninger for hva den enkelte kan gjøre. Sammen bevarer vi Ullevål hageby!