OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-1: Sonekart

Uteområdene i Ullevål hageby deles inn i tre soner, som fremgår av kartet under:

  1. Grønn soneHagearealer som i stor grad er skjermet mot innsyn fra gaten og befinner seg inne i kvartalene.
  2. Gul soneHagearealer som dels er offentlig eksponert og oftest befinner seg mellom gavlfasader.
  3. Rød soneHagearealer som vender mot offentlige gater og plasser.

Sonekartet er retningsgivende for behandling av søknader om oppføring av de fleste utomhuselementene. Alle tiltak vurderes i forhold til hvor de finner sted.

Se også U-2 Saksbehandling