OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-35: Hagelys

Det er ikke ønskelig med belysning i andelseierhager. Utelamper tillates ikke montert på fasader av hus, boder, lekestuer eller drivhus. 

Frittstående hagelys kan bare monteres etter søknad til og tillatelse fra administrasjonen. 

Generelt 

  • Eventuell belysning skal være diskret og plasseres for å opplyse adkomstsoner, i tilfeller der ikke disse får tilstrekkelig lys fra omkringstående gatelys og lignende.
  • Bare lyspullerter er tillatt (lave stolper inntil 100 cm. høyde).
  • Det skal trekkes strøm fra eget sikringsskap.
  • Kabel føres ut under bakkenivå og hullet sikres mot vanninntrengning.
  • Kabel skal ligge i trekkerør minimum 40 cm under bakken, med 10 cm. sand/subbus under og 10 cm. sand/subbus under. Det skal være merkebånd over kabel.Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Søknaden 

  • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
  • Plassering av armatur skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal framgå. Bruk norgeskart.no.
  • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Armaturene markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
  • Målsatte tegninger av stolpe, armatur og hulltaking til strømføring gjennom vegg, vedlegges.
  • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Hagelys må være satt opp innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatte hagelys vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.