OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-25: Levegg

Levegg kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra administrasjonen. 

Plassering 

 • Levegg kan oppføres både mot offentlig vei og mot kvartalssiden.
 • Levegg plasseres på bakken, inntil husveggen og vinkelrett på husets fasade.
 • Levegg forankres fortrinnsvis med jordspyd og skal ikke festes i fasaden.
 • Hver hage kan bare ha én levegg. Levegg kan ikke være frittstående.
 • Unntaket er hager mot Sognsveien, som kan ha to frittstående levegger i 90 graders vinkel: Den første vinkelrett på fasaden, den andre parallelt med fasaden.
 • Levegg skal ikke settes på trapp eller balkong 

Utforming 

 • Arbeidstegninger som ligger på borettslagets hjemmeside, skal følges.
 • Maksimal høyde 180 cm.
 • Maksimal lengde 250 cm.
 • Levegg skal bygges i tre.
 • Levegg overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Søknaden 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Leveggens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Levegg må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt levegg vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.