OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Vær varsom ved utbygging og oppussing

Her finner du veileder og retningslinjer for utbygging i Ullevål hageby, enten du vil bygge ut kjeller eller loft, skifte bad eller kjøkken eller foreta større oppussing.

Hovedregelen er at du plikter å søke Borettslaget Oslo Havebyselskap om alle inngrep i bygningskonstruksjonen. Iblant må du også søke Plan- og bygningsetaten.

Du kan ikke sette i gang håndverkere før tillatelser foreligger og gebyrer er betalt.

Unntatt fra søknadsplikten er lettere arbeid som enhver kan klare selv, som tapetsering og maling av himling og vegger. Ved tvil, kontakt alltid administrasjonen.

Ved større utbygging og ombygging er det nødvendig å bruke profesjonell bistand som arkitekt, konstruksjonsteknisk fagperson og/eller brannteknisk rådgiver.

Andelseier er juridisk og økonomisk ansvarlig i hele prosessen, også for reparasjoner og økt vedlikeholdsbehov som skulle oppstå som følge av tiltaket.

Før igangsetting må andelseier lese generelle retningslinjer og dokumentasjonskrav for byggesaker. Foreligger ikke riktig dokumentasjon, blir ikke søknaden behandlet.

Hvert søknadspliktig tiltak har et eget byggesaksark med generell informasjon, krav og veiledning. Her ligger også søknadsskjema.

Veilederen forteller hva som er mulig å gjøre med de ulike bygningstypene i hagebyen. Begrensningene er store og bestemmelsene håndheves strengt av borettslaget.

Hvordan utvidelse av boareal gjennomføres teknisk og estetisk, er avgjørende for i hvilken grad bevaringsverdien av hagebyen ivaretas.

Opp gjennom årene har vi dessverre sett dårlige utbyggingsløsninger på loft og i kjellere som leder til kostbare reparasjoner og økt vedlikehold.

Det finnes også fasadeendringer (arker og vinduer) som i dag ikke ville blitt tillatt. Det er veilederen for utbygging, ikke tidligere praksis, som forteller hva som er lov.