OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-30: Platting

Plattinger kan som hovedregel anlegges uten søknad.  

Størrelse og antall 

Både vernemyndigheter og borettslaget ønsker å bevare hagebyens karakter, med grønne og frodige hager. Derfor settes begrensninger på plattingers størrelse. 

 • En platting skal ikke være større enn 16 kvadratmeter.
 • En hageparsell kan ikke ha mer enn to plattinger. De to skal ikke være tilstøtende.
 • Plattinger skal ikke dekke mer enn 20 % av parsellens areal. 

Andelseiere kan søke unntak fra disse begrensningene. Hageparsellene er av ulik størrelse og topografi. Det åpner for å utvise skjønn. 

Utforming 

 • Platting skal utføres
  • med naturstein som bruddskifer lagt i sand, i plan med tilstøtende terreng, eller
  • med terrassebord av tre på jordbakke, drenerende duk eller singel. Platting i tre legges i plan med tilstøtende terreng eller med maksimalt 10 cm. oppkant.
 • Betongstøp som underlag er ikke tillatt.
 • Betongheller og betongstein er ikke tillatt.
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne.
 • Bearbeiding av terrenget skal være reversibelt, slik at eksisterende vegetasjonsdekke kan gjenopprettes. 

Ulovlig platting vil bli fjernet og hagen tilbakestilt for andelseiers regning. 

Søknaden 

 • Søknad om unntak fra hovedregelen om størrelse og antall omfang sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering av plattingen(e) skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Plattingens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.