OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-31: Støttemur

Støttemur høyere enn 1 meter fra opprinnelig terrengnivå eller nærmere 2 meter fra nabohage, kvartalsvei, fellesareal eller regulert vei kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra administrasjonen. 

Oslo kommune krever i visse tilfeller byggesøknad for støttemurer, avhengig av høyder og avstander. Se informasjon på kommunens hjemmesider. 

Søknaden 

  • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
  • Materialvalg skal beskrives. Mur skal bygges av naturmaterialer (stein eller tre). Ferdigelementer av betong er ikke tillatt.
  • Plasseringen av muren skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no
  • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Murens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Muren må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt mur vil bli fjernet og hagen tilbakestilt for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.