OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-9: Redskapsbod

Redskapsbod kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra administrasjonen. 

Redskapsbod vil normalt ikke bli godkjent i rød sone mot offentlig gate. 

Plassering 

Plasseres minst mulig eksponert og fortrinnsvis skjermet av vegetasjon mot gaten. 

Minsteavstand til omgivelser 

 • Ikke nærmere enn 2 meter fra husvegg.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra kvartalsvei
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra gjerde til naboparsell. 

Utforming 

 • Arbeids-skisse ligger på borettslagets hjemmeside under Tegninger.
 • Maksimal grunnflate 90 x 60 cm. (ytre mål)
 • Maksimal høyde forkant 180 cm. Bakkant 20 cm lavere. (ytre mål)
 • Boden forankres fortrinnsvis med jordspyd.
 • Gulv kan lages i singel eller utført som platting. Støpt betongsåle er ikke tillatt.
 • Boden skal bygges i tre.
 • Boden overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Søknaden 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Bodens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Boden må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt bod vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.