OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-26: Espalier på husfasade

Espalier på husvegger der det tidligere ikke har vært espalier, kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra administrasjonen. 

På fasader der det opprinnelig var espalier, kan det settes opp tilsvarende espalier uten å søke. 

Plassering og utforming 

 • Opprinnelig espalier på fasade er utført som et rutenett med krysslagte lekter cirka 35x23 mm. Vertikale lekter bakerst mot murvegg, horisontale ytterst.
 • Rutenettet er hengt opp på «knagger», vinkelkroker som er boret inn i murveggen.
 • Ved at rutenettet er selv-avstivet trengs relativt få knagger i murfasadene.
 • En liten avstand mellom rutenettet og murveggen {som også er bra for lufting) gjør det mulig å hekte ned hele rutenettet (eller seksjoner av det) for vedlikehold eller utskifting av klatreplanter. Espalieret kan da beises før det henges opp igjen uten å søle beis på murveggen.
 • Det anbefales å bruke impregnert treverk.
 • Espalier overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito». 

Rute-modulen er tilpasset fasadene og varierer noe fra hustype til hustype. Likevel finnes noen felles retningslinjer: 

 • Vertikalmodulen varierer omkring 30 cm. Underkant av rutenettet settes på (aldri utenpå) husets sokkelfelt, og avsluttes jevnt med overkant på vindusåpningene.
 • Horisontalmodulen kan være noe større, tilpasset symmetrisk omkring vindus- og døråpninger.
 • Hushjørner med «kvadermur» (imiterte blokker) skal ikke dekkes med espalier. 

Noen søkere vil ha behov for faglig bistand for uttegning av espalier på eksisterende fasader. Utomhusutvalget kan gi råd og veiledning. 

Søknaden 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Fasadetegning med plasseringen av espalier (utbredelse og rutemønster) vedlegges. Fasadetegningen skal være målsatt.
 • Foto av fasaden som viser nøyaktig plassering av espalieret vedlegges. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Espalier må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt espalier vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.