OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-10: Benkebod

Benkebod kan settes opp uten søknad.

Plassering

Ingen restriksjoner.

Minsteavstand til omgivelser

  • Ikke nærmere enn 0,5 meter fra husvegg.

Utforming

  • Arbeidstegninger som ligger på borettslagets hjemmesider, skal følges.
  • Lengde 170 cm. (ytre mål)
  • Bredde 70 cm. (ytre mål)
  • Høyde bakkant 70 cm. (ytre mål)
  • Høyde forkant 50 cm. (ytre mål)
  • Boden skal bygges i tre.
  • Boden overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
  • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Vedlikeholdsansvar

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.