OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-27: Frittstående espalier

Frittstående espalier bestående av ett eller to elementer kan settes opp uten søknad. Det kan bare settes opp to elementer i hver hage. 

Plassering 

  • Espalieret skal plasseres i hage vinkelrett på eller parallelt med husfasade. Vær oppmerksom på offentlige krav.  

Utforming 

  • Arbeidstegninger som ligger på borettslagets hjemmeside, skal følges.
  • Settes espalieret opp med to elementer, skal de stå i 90 graders vinkel, montert sammen som en L.
  • Maksimal høyde 180 cm.
  • Maksimal lengde på hvert element 250 cm.
  • Espalier skal bygges i tre, av 48 x 48 mm. virke. Hver «rute» skal være 300 x 300 mm.
  • Frittstående espalier skal stå på bakken og forankres fortrinnsvis med jordspyd. Det skal ikke festes i fasaden.
  • Espalier overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
  • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Frittstående espalier som ikke er utformet etter borettslagets arbeidstegninger, vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.