OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-36: Frittstående varmepumpe

Montering av luft-til-luft varmepumpe må søkes om og godkjennes av styret i rød sone og av administrasjonen i gul og grønn sone. 

Generelt 

Det er i praksis bare boliger i 1. etasje som kan få tillatelse til luft-til-luft varmepumpe, Hver leilighet kan maksimalt ha en pumpe. 

Varmepumpens utedel skal fortrinnsvis plasseres under utvendige trapper eller hageutganger, der den ikke synes. Se byggesaksark om varmepumpe. 

Er en slik plassering ikke mulig, kan selskapet godkjenne at utedelen plasseres frittstående på stativ i egen hageparsell. Utedelen skal ha overdekning i tre. 

Utedelen skal være av støysvak type. 

Plassering 

 • Plasseres minst mulig eksponert og fortrinnsvis skjermet av vegetasjon mot gaten. 

Minsteavstand til omgivelser 

 • Ikke nærmere enn 2 meter fra husvegg.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra kvartalsvei.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra gjerde til naboparsell. 

Utforming 

 • Det skal trekkes strøm fra eget sikringsskap.
 • Rør og kabel føres gjennom vegg under bakkenivå. Hullet sikres mot vanninntrengning.
 • Fram til varmepumpens utedel legges kobberrør og elektrisk kabel i kapslet rørisolasjon.
 • Kabel skal ligge i trekkerør minimum 40 cm under bakken, med 10 cm. sand/subbus under og 10 cm. sand/subbus under. Det skal være merkebånd over kabel.
 • Overdekning og stativ for utedelen skal ikke være større eller høyere enn nødvendig. Som standard regnes en høyde på 120 cm., bredde 100 cm. og dybde 80 cm.
 • Overdekningen skal være i tre og dekke varmepumpen på alle sider. Den skal ha pulttak.
 • Overdekningen overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Søknad 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering av utedelen skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal framgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Utdelens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager og soverom. Det skal fremgå at naboene er orientert om at utedelen avgir støy. 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Varmepumpen med overdekning må være oppført innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Oppsatte elementer som ikke holder seg innenfor gjeldende volumbegrensning og utseende vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.