OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Gebyrer i Oslo Havebyselskap

Ved kjøp og salg:

Opplysninger til megler kr 3300
Forhåndsavklaring av forkjøpsrett kr 3440
Bruk av forkjøpsrett kr 3440
Eierskifte kr 3440

Ved utleie av hele leiligheten:

Per søknad om utleie kr 1000

I byggesaker:

Per søknad om arealfordeling kr 2000
Per søknad om utbygging kr 2000
Per ankesak ved avslag kr 2000
(Gis utbygger medhold, tilbakebetales gebyret)

I utomhussaker:

Per søknad om utomhuselementer kr 1000

Andre gebyrer:

Saker som behandles administrativt kr 500

Ved tildeling av garasje/parkeringsplass kr 1000
(Innskudd garasjer er kr 16 000)