OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Gebyrer i Oslo Havebyselskap

Ved kjøp og salg:

Opplysninger til megler kr 7.900,-
Forhåndsavklaring/parallellavklaring  av forkjøpsrett kr 4.750,-
Bruk av forkjøpsrett kr 4.200,-
Eierskifte kr 4.200,-

Ved utleie av hele leiligheten:

Per søknad om utleie kr 1.000,-

I byggesaker:

Per søknad om arealfordeling kr 2.000,-
Per søknad om utbygging kr 2.000,-
Per ankesak ved avslag kr 2.000,-

I utomhussaker:

Per søknad om utomhuselementer kr 1.000,-

Andre gebyrer:

Saker som behandles administrativt kr 500,-