OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-11: Små utomhuselementer

Små utomhuselementer er mindre overdekninger og lagringsløsninger. 

Oppføring i rød sone må søkes om og godkjennes av administrasjonen. I gul og grønn sone kan små utomhuselementer plasseres uten søknad. 

For bur og hus for dyr, se borettslagets retningslinjer for dyrehold. 

Plassering 

Plasseres frittstående, minst mulig eksponert og fortrinnsvis skjermet av vegetasjon mot gaten. 

Minsteavstand til omgivelser 

 • Ikke nærmere enn 1 meter fra husvegg.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra kvartalsvei.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra gjerde til naboparsell. 

Utforming 

 • Summen av bredde, dybde og høyde skal ikke være større enn 300 cm.
 • Maksimal høyde 100 cm.
 • Løsningen skal bygges i tre.
 • Overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Søknad om oppføring i rød sone 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Elementets hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Ferdigstillelse i rød sone 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Utomhuselementet må være oppført innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Oppsatte elementer som ikke holder seg innenfor gjeldende volumbegrensning og utseende vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.