OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

FOTO: KRISTIN ZEINER-HENRIKSEN

Parkering i hagebyen

Parkering i hagebyen har stått høyt på borettslagets dagsorden de siste årene. Nå er parkeringsbestemmelser vedtatt og plasser tildelt etter søknad.

Generalforsamlingen 2022 vedtok parkeringsbestemmelser. Formålet med dem er å tilrettelegge for at parkering på Havebyselskapets grunn kan skje i ordnede former.

Styret har behandlet søknader fra andelseiere om parkering og godkjent 74 plasser. Ved utgangen av 2023 er det over 250 godkjente p-plasser og garasjer i hagebyen.

Styret har også avklart hvilke garasjer og parkeringsplasser som følger andelen og hvilke plasser på fellesarealer som tildeles andelseiere etter ansiennitet.

Andelseiere som har fått parkeringstillatelse, får tilsendt en avtale som må signeres. De som ikke har tillatelse, må benytte kommunal beboerparkering.

Alle står på venteliste for parkering i kvartalene. De som ønsker å leie borettslagets garasjer eller p-plass, må kontakte administrasjonen for å bli satt på venteliste.

Styret har besluttet å innføre leie fra 2024 for plassene som tildeles etter ansiennitet. Fra årsskiftet reduseres leien for borettslagets egne parkeringsplasser.

Parkeringsbestemmelsene, oversikt over plasser og tildelinger og styrets redegjørelse om prosessen ligger i venstremargen på denne siden.