OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

192 har parkeringstillatelse

192 andelseiere har parkeringstillatelse fra Oslo Havebyselskap for å stille bilen på godkjent plass eller i garasje.

Slik fordeler plassene seg:

  • 50 står i bakgårder, egne garasjer eller andelshager
  • 66 står i egne garasjer eller private garasjelag
  • 55 står på borettslagets parkeringsplasser
  • 21 står i borettslagets garasjeanlegg

Borettslaget har ventelister for leie av parkeringsplass eller garasje. Du må selv melde deg på ventelistene ved å sende en e-post til adm@havebyselskapet.no

120 står på liste (2019) for borettslagets parkeringsplasser, ventetiden er ca. fem år. Disse plassene ligger i Ullevålsalléen, Moltke Moes vei og ved krysset Jutulveien-John Colletts allé. Leie er kr 269 per måned (2019).

80 står på liste (2019) for borettslagets garasjer, ventetiden er ca. 15 år. Anleggene ligger i Bergsalléen og ved krysset Langlia-John Colletts allé. Leien er kr 1175 per måned (2019). Depositum for garasje er kr 16 000.

Private garasjelag (31 plasser) ligger i John Colletts allé 61-65, Elgveien, Damplassen 1-7 og Moltke Moes vei. De har egne regler om overdragelse og fremleie osv. og er selv ansvarlige for vedlikehold og øvrige utgifter.

I tillegg er det ventelister som styres av beboerne, for parkering inne i tre av kvartalene langs Sognsveien. Det er totalt 13 plasser.

Det er ikke utstedt nye parkeringstillatelser siden tidlig på 2000-tallet. Borettslaget ønsker ikke mer parkering i andelshager eller inne i kvartalene.

For dem som ikke har godkjenning, er det ikke tillatt å parkere på selskapets grunn. De må sette bilen på offentlig parkeringsplass langs veiene i hagebyen, hvor det er innført beboerparkering. Les mer her

For dem som reiser kollektivt, men trenger bil iblant, er bildeling gjennom lag som Bilkollektivet et godt alternativ. Bilkollektivet har oppstillingsplasser på Damplassen og ved trikkesløyfa og flere andre steder nær hagebyen.

Se også Parkeringsbestemmelser i Ullevål hageby.