OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-8: STØYSKJERM

Det tas sikte på å tilrettelegge for støyskjerming av et begrenset uteareal i forhagene langs Sognsveien. Før endelig vedtak og retningslinjer fastsettes, engasjeres fagfolk til å vurdere effekter av tiltaket med tilråding av hvordan skjermingen skal gjennomføres.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)