OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-7: LEVEGG

Generelt:

Oppsetting av levegger må søkes styret. Det stilles krav til utseende og plassering. Nabouttalelse fra tilgrensende hager skal følge søknaden. Godkjenning av søknad gjelder for 3 år fra vedtaket skriftlig er meddelt andelseier. Etter dette må det eventuelt søkes styret på nytt.

Plassering:

Levegg på fasade skal plasseres fra vegg og vinkelrett på husfasaden. Levegg kan plasseres både mot offentlig vei og mot kvartalsiden. Det skal i utgangspunktet kun settes opp 1 stk. levegg pr. hage. Leveggen kan kun ha ett ledd.

Ut mot Sognsveien kan det imidlertid settes opp frittstående levegger. Levegg kan her settes opp med ett eller to ledd. Settes veggen opp med to ledd skal det vær en vinkel på 90 grader mellom leddene. Veggene skal plasseres vinkelrett og parallelt med husfasaden. Vær oppmerksom på offentlige krav.

Utforming:

Levegger skal brunbeises. Høyden må ikke overskride 1,8 meter og hvert element/(ledd) må ikke ha lengde større enn 2,5 meter.

Arbeidstegninger fås hos administrasjonen.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)