OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-15: DRIVBENKER

Plassering:

Det er ingen restriksjoner når det gjelder plassering av drivbenker utover de generelle kravene.

Utforming:

Ubehandlet/brunbeiset rammeverk av bord med maks høyde 0,5 meter. 

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)