OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-14: BENKEBODER

Plassering:

Det er ingen restriksjoner når det gjelder plassering av benkeboder utover at arbeidstegninger skal følges. 

Utforming:

Benkeboder skal brunbeises. Målene er 170 cm x 70 cm. Høyde bakkant 70 cm og forkant 50 cm.

Arbeidstegninger fås hos administrasjonen.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)