OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-13: TERRENG-ENDRINGER

Terrengendringer over 0,5 meter eller fyllingsfot nærmere enn 1 meter fra nabo/vei er søknadspliktig. Heving eller senkning som overskrider 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå eller er nærmere enn 1 meter fra regulert vei eller borettslagsnabo, krever søknad til styret.

Terrenginngrepet skal tydelig framgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til huskropp, gjerder mm. skal framgå.

Kommunen stiller krav om godkjenning av fylling eller planering av terrenget over 0,5 meter, fyllingsfot nærmere enn 1 meter fra offentlig vei eller nærmere enn 4 meter fra nabo utenfor borettslaget.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)