OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-12: FORSTØTNINGS-MUR

Det skal søkes styret om godkjenning ved bygging av mur høyere enn 1 meter fra opprinnelig terrengnivå eller nærmere enn 2 meter fra grense til nabohage, kvartalsvei, fellesareal eller regulert vei.

Ved søknad skal plassering av muren tydelig framgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til huskropp, gjerder mm. skal framgå. Materialvalg skal framgå av søknaden.

Murer ønskes bygget av naturmaterialer, (stein eller tre). Ferdigelementer av betong godkjennes i utgangspunktet ikke i hagebyen.

Kommunen stiller krav om godkjenning av forstøtningsmurer over 1 meter eller murer nærmere enn 2 meter fra nabogrense uavhengig av høyde.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)