OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-11: HAGELYS

Generelt:

Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med vesentlig belysning i andelseierhager. 

Eventuell belysning skal være diskret og tjene den hensikt å opplyse adkomstsoner.

Krav:

Oppsetting av lys, (gjelder både frittstående og på fasader), skal godkjennes av styret.

Plassering av armatur skal tydelig framgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til huskropp, gjerder mm. skal framgå. Målsatte tegninger av stolpe og armatur skal foreligge. Nabouttalelse fra tilgrensende hager skal følge søknaden.

Oppsetting må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke bortfaller godkjenningen.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)