OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-10 : ESPALIER FRITTSTÅENDE

Generelt:

Frittstående espalier kan i prinsippet settes opp overalt i Hagebyen.

Utforming:

Frittstående espalier kan settes opp med ett eller to ledd. Settes espalieret opp med to ledd skal det vær en vinkel på 90 grader mellom leddene. Espalieret skal plasseres vinkelrett og parallelt med husfasaden. Vær oppmerksom på offentlige krav. 

Espalier skal brunbeises. Høyden må ikke overskride 1,8 meter og hvert element (ledd) må ikke ha lengde større enn 2,5 meter. 

Arbeidstegninger fås hos administrasjonen.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)