OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-10 : ESPALIER FRITTSTÅENDE

Generelt:

Frittstående espalier bestående av ett eller 2 ledd kan i henhold til arbeidstegning i prinsippet settes opp overalt i Hagebyen uten søknad.  

Utforming:

Frittstående espalier kan settes opp med ett eller to ledd. Settes espalieret opp med to ledd skal det vær en vinkel på 90 grader mellom leddene (altså 2 stk ledd montert sammen i en L). Espalieret skal plasseres i hage vinkelrett og parallelt med husfasaden. Vær oppmerksom på offentlige krav. 

Espalier skal brunbeises. Høyden må ikke overskride 1,75 meter og hvert ledd må ikke ha lengde større enn 2,5 meter. 

Arbeidstegninger fås hos administrasjonen eller lastes ned fra vår hjemmeside.

 

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007. Endret 15/6 2021)