OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-1: GENERELLE RETNINGSLINJER FOR PLASSERING AV BODER

Generelle retningslinjer for plassering av boder

Husk - plassering av boder må tegnes inn i kart fra Norgeskart.no eller lignende.