OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

HAGEBYBLADET

Hagebybladet går i 2020 inn i sin 98. årgang. Utgiver er Foreningen Hagebybladets
venner, på vegne av de lokale vellene.

Redaktør er Olav Rokseth.

Hagebybladet tar gjerne imot tips om store og små saker. Har du lyst til selv å skrive en
sak eller er det noe du gjerne vil kommentere, er det også velkomment, i likhet med fine
bilder. Og så er det alltid gøy med tilbakemeldinger.

Kontakt hagebybladet@yahoo.no eller ring 950 26 209.