OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

UTOMHUSUTVALGET

Utomhusutvalget avgir innstilling til styret i saker som angår plassering av boder og andre utomhuselementer.

Utomhusutvalg i borettslaget Oslo Havebyselskap:

Dag Norling, leder - John Colletts alle 46

Trine Nickelsen - Tiurveien 4

Håkon S. Bakken, Langlia 4

Søknader om oppføring av boder og andre søknadspliktige utomhuselementer sendes per e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres på kontoret.