OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

BYGGESAKSRÅDGIVER

Byggesaksrådgiver gir en faglig vurdering og anbefaling i alle byggesaker, sjekker at søknaden følger byggeveilederen og ettergår all dokumentasjon.

Byggesaksrådgiver for styret er arkitektkontoret A-tract AS ved sivilarkitekt mnal Henrik Nömm.

Nömm er daglig leder av A-tract. Han er utdannet ved Lunds Universitet i Sverige, Teknisk universitet i Graz i Østerrike og NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra arkitektkontorer i Østerrike og var i åtte år sivilarkitekt hos Arkitektskap AS.

A-tract er et lite arkitektkontor i Oslo som leverer tjenester innenfor planlegging, arkitektur, landskap og design.

A-tract tilbyr også tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat virksomhet.

Se også a-tract.no

Byggesøknader sendes per e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres på kontoret.