OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

STYRET

Styret i borettslaget 2024 - 2025:

Styreleder: Harald Assev, Per Gynts vei 1       2024 - 2026

Styremedlemmer:
Christian Schøyen, Per Gynts vei 5                        2023 - 2025
Gunnar Vatnar, Askeladdveien 28                         2023 - 2025
Ingunn Marton, Moltke Moes vei 11                      2024 - 2026
Raymond Svendsen, Sognsveien 50                      2024 - 2026
Varamedlemmer:
Monica Krag Pettersen, Askeladdveien 9             2024 - 2025
Carl Fredrik Tidemann, Vålveien 5                         2024 - 2025

Søknader om utbygging, utomhuselementer og andre saker som ønskes behandles av styret eller administrasjonen, sendes per e-post til adm@havebyselskapet.no

Styrets møtekalender ligger på forsiden av hjemmesiden.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august