OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

STYRET

Styret i borettslaget 2022 - 2023: 

Styreleder: Sven Arne Buggeland - Vestgrensa 5
Nestleder: Christian Schøyen - Per Gynts vei 5
Sekretær: Erling Svela - Vålveien 2
Styremedlem: Ingunn Marton - Moltke Moes vei 11
Styremedlem: Magnus Tenge - Damplassen 2
Varamedlem: Vibeke Haug - Vålveien 12
Varamedlem: Ingvild Bergsaker - Sognsveien 56

Søknader om utbygging, utomhuselementer og andre saker som ønskes behandles av styret, sendes per e-post til adm@havebyselskapet.no

Styrets møtekalender ligger på forsiden av hjemmesiden.