OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

STYRET

Styret i borettslaget 2023 - 2024: 

Styreleder: Sven Arne Buggeland - Vestgrensa 5
Nestleder: Christian Schøyen - Per Gynts vei 5
Styremedlem/Sekretær: Erling Svela - Vålveien 2
Styremedlem: Ingunn Marton - Moltke Moes vei 11
Styremedlem: Gunnar Vatnar - Askeladdveien 28
Varamedlem: Raymond Svendsen, Sognsveien 50
Varamedlem: Carl Fredrik Tidemann, Vålveien 5

Søknader om utbygging, utomhuselementer og andre saker som ønskes behandles av styret eller administrasjonen, sendes per e-post til adm@havebyselskapet.no

Styrets møtekalender ligger på forsiden av hjemmesiden.