OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Leiepriser for p-plasser og garasjer

Styret har vedtatt å innføre leie for parkering på felles gårdsplasser og fellesarealer fra 1. januar 2024. Leien for 2024 er kr 270 per måned og faktureres sammen med felleskostnader.

Fra samme dato reduseres satsene for parkeringsplass som leies ut av borettslaget fra kr 452,- til kr 270,- per måned.

For parkering i selskapets garasjer opprettholdes dagens leienivå, som er kr 1.693,- per måned.

Styret har besluttet ikke å innføre leie for parkering som følger andelen; i egen hage og på egen gårdsplass, etter råd fra selskapets advokat.

Leie blir heller ikke innført for parkering i privateide garasjer og garasjelag, etter råd fra selskapets advokat.

Lading av elbil i garasjer og på parkeringsplasser som selskapet leier ut, betales separat.