OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Elbil-lading

Installasjon av elbil-lader er søknadspliktig til borettslaget. Det er ikke tillatt å feste ladeboks på de verneverdige fasadene.

Ladeboks kan bare monteres på styregodkjent parkeringsplass som disponeres av søker. Borettslagets regler for elbil-lading skal følges.

Elbil-lader ved parkeringsplass skal monteres på egen stolpe. Står bilen i garasje, kan ladeboksen være veggmontert inni garasjen.

Ladeboksen skal ha dedikert kurs i eget sikringsskap. Kabel skal graves ned og føres inn i huset under bakken. Laderen skal ha type 2-kontakt.

Tiltaket skal utføres av elektriker.

Borettslaget understreker at lading fra en vanlig, jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B ikke er tillatt.

Skjøteledninger og adaptere skal heller ikke benyttes. Det kan øke faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.