OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Plasser som tildeles etter ansiennitet

arkeringsplasser på fellesarealer tildeles andelseiere som bor i det aktuelle kvartal etter ansiennitet. Ingen trenger søke – alle står allerede på venteliste.

Plasser på gårdsplass for ett hus tildeles andelseiere som bor i dette huset.

Borettslagets administrasjon setter alle andelseiere i kvartalet på venteliste. Plassene tildeles etter eieransiennitet i andelen (botid).

Andelseier kan også stå på ventelistene for borettslagets garasjer og parkeringsplasser, men må selv be om å bli ført opp på disse listene.

Andelseier kan takke nei til tilbudt parkering, uten å miste sin plass på ventelistene.

Dette er parkeringsplassene som tildeles etter ansiennitet:

Kvartal 1

(Vestgrensa-Moltke Moes vei-Sognsveien)

  • Fire plasser inne i kvartalet ved Sognsveien 26
  • Syv plasser i Moltke Moes vei, utenfor Sognsveien 28

... kan tildeles alle andelseiere som bor i kvartalet, etter ansiennitet

Kvartal 2

(Vestgrensa-Eventyrveien-Sognsveien-Moltke Moes vei)

  • Ni plasser i bakgården ved Sognsveien 32-34
  • Fire plasser i bakgården ved Sognsveien 38-42.

... kan tildeles alle andelseiere som bor i kvartalet, etter ansiennitet

To plasser utenfor Sognsveien 30 kan tildeles andelseierne i dette huset, etter ansiennitet.

To plasser utenfor Sognsveien 36 kan tildeles andelseierne i dette huset, etter ansiennitet.

Kvartal 3

(Vestgrensa-Tyrihansveien-Per Gynts vei-Eventyrveien)

To plasser utenfor Eventyrveien 17 kan tildeles andelseiere i leilighetene 553, 554 og 556 i dette huset, etter ansiennitet.

Kvartal 4

(Per Gynts vei-Tyrihansveien-Sognsveien-Eventyrveien)

  • Fire plasser ved Sognsveien 46-48
  • En plass ved Sognsveien 54
  • Syv plasser ved Per Gynts vei 5

... kan tildeles alle andelseiere som bor i kvartalet, etter ansiennitet.

Kvartal 5

(Eventyrveien-Sognsveien-Trollsvingen-Damplassen)

  • Fem plasser ved Sognsveien 57-59
  • En plass i bakgården til Damplassen 24-25

... kan tildeles alle andelseiere som bor i kvartalet, etter ansiennitet.

Kvartal 7

(Askeladdveien-Damplassen-Gäbleins vei-Vålveien)

Tre plasser utenfor Askeladdveien 5 kan tildeles andelseiere i dette huset, etter ansiennitet.

Kvartal 8

(Sognsveien-Vålveien-Gustav Heibergs vei-John Colletts allé)

Tre plasser ved John Colletts allé 2 kan tildeles alle andelseiere som bor i kvartalet, etter ansiennitet.

En plass ved Gustav Heibergs vei 2 og tre plasser ved Gustav Heibergs vei 8 kan tildeles andelseiere som bor i Gustav Heibergs vei.