OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Plasser og garasjer som følger andelen

Disse parkeringsplassene og garasjene følger andelen ved salg og er godkjent av styret i Oslo Havebyselskap i 2023.

Parkeringsplasser og garasjer som er tillatt i andelshager og på gårdsplasser som ikke er fellesareal, tilligger den husstand som til enhver tid disponerer hagen eller gårdsplassen.

Etter adressen følger leilighetsnummer. G betyr garasje.

Kvartal 1

(Vestgrensa-Moltke Moes vei-Sognsveien)

Sognsveien 26408
Sognsveien 28411

Kvartal 2

(Vestgrensa-Eventyrveien-Sognsveien-Molkte Moes vei)

Vestgrensa 5636
Vestgrensa 5 637
Vestgrensa 5639
Eventyrveien 6544
Eventyrveien 24574
Sognsveien 38437 G
Sognsveien 42450

Kvartal 3

(Vestgrensa-Tyrihansveien-Per Gynts vei-Eventyrveien)

Tyrihansveien 18611
Tyrihansveien 20615 G
Tyrihansveien 22616
Tyrihansveien 24618
Tyrihansveien 24619
Per Gynts vei 2582 G
Per Gynts vei 4588 G
Eventyrveien 17555

Kvartal 4

(Per Gynts vei-Tyrihansveien-Sognsveien-Eventyrveien)

Per Gynts vei 1578
Per Gynts vei 1593
Tyrihansveien 4598
Tyrihansveien 4599
Tyrihansveien 12605
Tyrihansveien 16607
Sognsveien 54484
Sognsveien 56491
Sognsveien 56492
Sognsveien 56493
Eventyrveien 11455

Kvartal 5

(Eventyrveien-Sognsveien-Trollsvingen-Damplassen)

Sognsveien 53482
Sognsveien 55489

Kvartal 6

(Vålveien-Sognsveien-Eventyrveien-Askeladdveien)

Eventyrveien 2542
Eventyrveien 4543
Askeladdveien 2394
Askeladdveien 4399
Askeladdveien 8407
Askeladdveien 14420
Askeladdveien 16425
Askeladdveien 18430
Askeladdveien 20435
Askeladdveien 30464
Askeladdveien 32469

Kvartal 7

(Askeladdveien-Damplassen-Gäbleins vei-Vålveien)

Askeladdveien 1378
Askeladdveien 3379
Damplassen 9322
Vålveien 6372
Vålveien 8373
Vålveien 10374
Vålveien 10375
Vålveien 12376
Vålveien 12377

Kvartal 8

(Sognsveien-Vålveien-Gustav Heibergs vei-John Colletts allé)

Sognsveien 17169
Gustav Heibergs vei 6174
Gustav Heibergs vei 6176
Gustav Heibergs vei 8178

Kvartal 11

(Tiurveien-John Colletts allé-Elgveien-Ullevålsalléen)

John Colletts alle 25017 G

Kvartal 12

(Elgveien-John Colletts allé-Hjorteveien-Ullevålsalléen)

John Colletts alle 37023
Hjorteveien 11115

Kvartal 13

(Hjorteveien-John Colletts allé-Jutulveien-Ullevålsalléen)

Hjorteveien 4109
Jutulveien 13127 G
Jutulveien 15128 G

Kvartal 14

(Jutulveien-John Colletts allé-Langlia-Pastor Fangens vei)

Jutulveien 8353
John Colletts alle 53243 G

Kvartal 15

(Langlia-John Colletts allé-Pastor Fangens vei)

Langlia 1277 G
Langlia 3282 G
Langlia 5287 G
Langlia 7289 G
Pastor Fangens vei 10367
Pastor Fangens vei 12368 G
Pastor Fangens vei 14369

Kvartal 16

(Langlia-Nils Lauritssøns vei-John Colletts allé)

Langlia 13295 G
Langlia 15297 G
Langlia 17300 G
Langlia 19301 G
Langlia 21302 G
Langlia 23303 G
Langlia 25304 G
Langlia 27305 G

Kvartal 17

(Jutulveien-Damplassen-Nils Lauritssøns vei-Langlia-John Colletts allé)

Jutulveien 2350 G
Jutulveien 6352
Damplassen 17324 G
Damplassen 18325 G
John Colletts alle 52242
John Colletts alle 54244
John Colletts alle 56246
John Colletts alle 58248

Kvartal 18

(Gäbleins vei-Damplassen-Jutulveien-John Colletts allé)

John Colletts Alle 38152 G
John Colletts Alle 40153 G