OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Plasser i privateide garasjelag

31 garasjer er etter samtykke fra Havebyselskapet bygget av andelseiere på borettslagets grunn. Disse er til dels organisert som såkalte garasjelag.

Disse garasjene kan omsettes til andre andelseiere, eller følge andelen ved salg.

Ved omsetning som ikke følger andelen, sørger borettslagets administrasjon for intern utlysning. Garasjen omsettes etter avtale mellom kjøper og selger. Det gjelder ingen forkjøpsrett for andre andelseiere ved slikt salg.

Garasjer som ikke er i bruk til parkering, skal leies ut til andre andelseiere.

Garasjene disponeres i dag av følgende andelseierne (adresse og lelighetsnummer):

Kvartal 2

Fire garasjer i Molke Moes vei

Moltke Moes vei 9530
Moltke Moes vei 11532
Moltke Moes vei 11533
Moltke Moes vei 15540

Kvartal 4

Tre garasjer i Eventyrveien

Eventyrveien 8545
Per Gynts vei 3585
Tyrihansveien 8603

Kvartal 7

12 garasjer ved Damplassen

Askeladdveien 24447
Damplassen 2181
Damplassen 3184
Damplassen 3185
Damplassen 4187
Damplassen 5190
Damplassen 6192
Damplassen 6193
Damplassen 7197
Damplassen 7199
Vålveien 2370
Vålveien 4371

Kvartal 11

Seks garasjer i Elgveien

John Colletts Alle 29019
John Colletts Alle 35022
Ullevålsalleen 24046
Tiurveien 2085
Tiurveien 4088
Elgveien 5098

Kvartal 14

Seks garasjer i John Colletts allé

John Colletts Alle 61251
John Colletts Alle 63258
John Colletts Alle 65265
Langlia 2278
Jutulveien 12357
Jutulveien 14359