OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Plasser som borettslaget leier ut

Borettslaget leier ut parkeringsplasser og garasjer. Andelseiere må selv kontakte administrasjonen for å bli satt på venteliste.

Administrasjonen fører tre ventelister etter søkeransiennitet:

  • 21 garasjer ved Bergsalléen og ved John Colletts allé
  • 47 parkeringsplasser i John Colletts allé og Ullevålsalléen
  • 6 parkeringsplasser ved Moltke Moes vei

Parkeringstillatelser til disse fellesanleggene tildeles etter søkeransiennitet, uavhengig av eieransiennitet eller botid.

Ansiennitet regnes fra det tidspunkt borettslaget mottar søknad om å bli oppført på venteliste.

Ved lik søkeransiennitet (samme dato) gjelder andelseiers eieransiennitet i andelen (botid).

Andelseiere kan stå på flere ventelister, men kan også spesifisere at de bare er interessert i å få tildelt plass på en av disse adressene.

Andelseier kan takke nei til tilbudt parkering, uten å miste sin plass på ventelistene.