OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Utomhusveileder

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Godkjent parkering i hagebyen

Godkjent parkering i hagebyen

Her er oversikten over parkeringsplasser og garasjer som er godkjent av styret i Oslo Havebyselskap per oktober 2021. Garasjelag og parkeringslag (se under) er ikke med på listen. De som i dag setter bilen på borettslagets grunn, men ikke står på listen, kan parkere...

les mer
Vil du bli med i utomhusutvalget?

Vil du bli med i utomhusutvalget?

Kan du tenke deg å gjøre en innsats i utomhusutvalget? Meld din interesse! Utomhusutvalget (UHU) i havebyselskapet består av Dag Norling (leder) og Trine Nickelsen. Utvalget innstiller til styret i saker om plassering av boder og andre utomhuselementer. UHU foretar...

les mer
Søk støtte til aktiviteter

Søk støtte til aktiviteter

Havebyselskapet støtter tiltak av sosial karakter i nærmiljøet. Nå kan du søke. Den økonomiske støtten går gjerne til organiserte, sosiale aktiviteter som er åpne for alle i Ullevål hageby. Borettslaget støttet i fjor Ullevål skoles musikkorps og Ullevål idrettslag....

les mer
Forslaget til nye p-bestemmelser falt

Forslaget til nye p-bestemmelser falt

Styrets forslag til reviderte parkeringsbestemmelser ble nedstemt på den ekstraordinære generalforsamlingen 16. september. 95 andelseiere var tilstede på møtet på Ullevaal stadion, 31 fullmakter var levert. Her er de viktigste vedtakene: Parkeringsbestemmelsene ble...

les mer
Vi klipper hekken for deg!

Vi klipper hekken for deg!

Hvis hekken har vokst seg kjempehøy, har borettslaget et tilbud du ikke kan motstå: For bare 100 kroner per lengdemeter hekk ordner vi profesjonell beskjæring i høst.  Trær får du felt gratis.    Når tuja, agnbøk, mispel og andre prydbusker passerer...

les mer

Siste rundskriv

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2021

  • Torsdag 6. mai
  • Onsdag 12. mai
  • Tirsdag 15. juni (NY DATO)
  • Torsdag 19. august
  • Tirsdag 14. september
  • Torsdag 14. oktober

6. mai to biler, på Damplassen og Eventyrplassen kl. 16-19.

Siden henting på Damplassen kl. 16-18 og Eventyrplassen kl. 18-19.

Styremøter 2021/2022

2. september
30. september
28. oktober
18. november

9. desember
13. januar
3. februar
3. mars
31. mars
21. april
12. mai
9. juni

16. september 2021:
Ekstraordinær generalforsamling

28. april 2022:
Ordinær Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500