OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Utomhusveileder

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Forslagene til generalforsamlingen

Forslagene til generalforsamlingen

Generalforsamlingen torsdag 25. april skal behandle flere forslag fra engasjerte andelseiere. Endring parkeringsbestemmelsene 20 beboere i Sognsveien 30, 32 og 34 vil endre to paragrafer i parkeringsbestemmelsene, som ble vedtatt av generalforsamlingen i 2022. De 12...

les mer
Ny strategisk plan vedtatt

Ny strategisk plan vedtatt

Styret har vedtatt strategisk plan for årene 2024-2028. Planen setter mål og premisser for styrets arbeid. Målet er formulert slik: Styret skal ivareta verneverdiene i hagebyens eiendomsmasse og uteanlegg. Andelseiernes behov og interesser skal imøtekommes innenfor de...

les mer
Gategrusen spyles bort 8.-12. april

Gategrusen spyles bort 8.-12. april

Den store vårrengjøringen i hagebyen starter allerede 8. april. Her er oversikten fra Oslo kommune, gate for gate. Planen er bare veiledende. Uventede værforhold kan føre endringer. Men skilt kommer opp i gatene minimum 24 timer på forhånd, slik at du får flyttet...

les mer
UHU trenger nye medlemmer

UHU trenger nye medlemmer

Dag Norling og Trine Nickelsen ønsker å fratre utomhusutvalget. Vi søker deres etterfølgere. Begge har sittet i utomhusutvalget (UHU) i fem år. Dag (bildet) har vært leder. Styret er dem stor takk skyldig og forstår at de ønsker avløsning. Også utomhusanlegget er...

les mer

Siste rundskriv

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2024

Hageavfall hentes 2. mai av to komprimatorbiler som står på Damplassen og Eventyrplassen kl. 16.00-19.00.

De neste gangene kommer én bil som står på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00.

  • Torsdag 2/5
  • Torsdag 14/5
  • Torsdag 13/6
  • Torsdag 22/8
  • Torsdag 19/9
  • Torsdag 25/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen. 

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500

Skadedyr: AntiPest Skadedyrkontroll       990 46 221