OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Ny strategisk plan vedtatt

13. april 2024

Styret har vedtatt strategisk plan for årene 2024-2028.

Planen setter mål og premisser for styrets arbeid. Målet er formulert slik: Styret skal ivareta verneverdiene i hagebyens eiendomsmasse og uteanlegg. Andelseiernes behov og interesser skal imøtekommes innenfor de rammer som kulturminnevernet setter.

Blant premissene er at bygninger og uteanlegg skal holdes i god stand. Løpende drift og vedlikehold samt årlig fornyelse skal dekkes over felleskostnadene, som normalt vil bli økt hvert år i takt med prisstigningen.

Styret skal påse at regelverket for utbygging og vedlikehold i andelseiers regi er oppdatert og brukervennlig og sikrer verneverdiene. Bestemmelsene for utomhuselementer og parkering skal så langt det er mulig imøtekomme alle beboeres behov.

Administrasjonen skal holde et høyt servicenivå.

Blant satsningsområdene de neste fem årene er:

 • Kontrollrutiner for oppfølgning av andelseiernes byggearbeider skal utarbeides.
 • Veiledningen rettet mot andelseierne om bruk av håndverkere og bevaring av ikke-verneverdige bygningselementer skal styrkes.
 • Innføring av nedgravde avfallsløsninger skal videreføres.
 • Flere smug og smett skal gjenåpnes.
 • Flere sykkelskur skal oppføres.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500