OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

UHU trenger nye medlemmer

21. mars 2024

Dag Norling og Trine Nickelsen ønsker å fratre utomhusutvalget. Vi søker deres etterfølgere.

Begge har sittet i utomhusutvalget (UHU) i fem år. Dag (bildet) har vært leder. Styret er dem stor takk skyldig og forstår at de ønsker avløsning.

Også utomhusanlegget er underlagt kulturminnevernet. Derfor har borettslaget regler for hva andelseierne kan foreta seg i egen hage.

UHU utarbeider faglig innstilling til styret i alle utomhussaker. Det er snakk om omkring 20 søknader i året.

Styret godkjenner oppføring av boder, dukkestue, veksthus, levegg, støyskjerm og hagelys, samt forstøtningsmurer og terrengendringer over en viss størrelse.

UHU arbeider innenfor rammene av borettslagets regelverk for utomhuselementer, men vil i tillegg ha øye for å fremme gode, stedstilpassede løsninger. 

Alle tiltak vurderes etter hvor de finner sted. Fordi hagenes størrelse og topografien varierer, må utvalget bruke skjønn. UHU kan også veilede andelseiere.

De som skal overta, må først og fremst ville gjøre en innsats og ha interesse for at uteanlegg og hager forvaltes best mulig. Faglig ballast, som utdanning innen arkitektur eller landskapsarkitektur, er naturligvis et stort pluss.

UHU består av tre medlemmer. Vi er glad for at Håkon S. Bakken fortsetter.

Arbeidet i utvalget honoreres.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500