OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

AVLYST: Julegrantenningen søndag

AVLYST: Julegrantenningen søndag

Ullevål Hageby Vel avlyser julegrantenningen på Damplassen første søndag i advent. Vellets leder Petter Spence gikk ut med følgende melding fredag 27. november: “Ullevål Hageby Vel ser seg dessverre nødt til å kansellere julegrantenningen kl 17 på søndag. Det...
Julegrantenning tryggest på nett

Julegrantenning tryggest på nett

Gleden over førjulstradisjoner tok en smule overhånd da rundskrivet fra borettslaget uttrykte håp om å se så mange som mulig også i år, under julegrantenningen førstkommende søndag. Enkelte har tolket oppfordringen som at vellet og borettslaget ønsker en stor...
Julegranen tennes søndag kl. 17

Julegranen tennes søndag kl. 17

Tradisjonen tro tennes juletreet på Damplassen første søndag i advent – 29. november klokken 17. Men formatet blir mindre enn vi er vant til, for å unngå smittespredning. Vi kan ikke stå tett i tett og synge adventstiden inn, men må holde avstand og følge...
Husleien øker i takt med KPI

Husleien øker i takt med KPI

Borettslaget Oslo Havebyselskap øker felleskostnadene (husleien) med 1,7 prosent fra årsskiftet. Det tilsvarer prisveksten, eller konsumprisindeksen, det siste året. Er husleien 5000 kroner per måned, blir økningen 85 kroner fra og med januar. For hver hundrelapp du...
Parkeringsforbud på ettervinteren

Parkeringsforbud på ettervinteren

Bymiljøetaten prioriterer trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende fremfor gateparkering: Parkeringsforbud blir innført i Eventyrveien på ettervinteren. Om lag 40 beboerparkeringsplasser forsvinner, når skiltene kommer opp. Det skjer i forkant av...
Kritisk til sykkeltrasé i Eventyrveien

Kritisk til sykkeltrasé i Eventyrveien

Borettslagets styre er kritisk til forslaget om sykkeltrasé i Eventyrveien og oppfordrer bymiljøetaten til å gå i dialog med havebyselskapet. I sin høringsuttalelse om tiltaket understreker borettslaget Oslo havebyselskap at tilrettelegging for sykkel ikke kan medføre...