OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Årsmøtet vil ha utredet hageboder

Årsmøtet vil ha utredet hageboder

Slik gikk det med forslagene til generalforsamlingen 18. juni, der 197 andelseiere var representert. Først og fremst – det blir ingen regler for trampoliner i hagebyen. Steinar Winther Christensen trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for et benkeforslag fra...

Trampoliner – til orientering

Vi har oppfattet at det er en del uro ifb med det innkomne trampolineforslaget som ligger til Generalforsamlingen. Derfor vil jeg gjerne presisere at ingen har til generalforsamlingen foreslått et forbud mot trampoliner, ingen har foreslått søknadsplikt – eller...
Trampoliner, kunstis og flere boder

Trampoliner, kunstis og flere boder

Retningslinjer for trampoliner, kunstis på Eventyrplassen og utredning av flere typer hageboder er blant de elleve forslagene som er fremmet til generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes torsdag 18. juni kl. 18.30 på Ullevål stadion, inngang D. Her er...
Trikkesløyfa blir sommerfuglpark

Trikkesløyfa blir sommerfuglpark

Her er nye trikkesløyfa! Parken på John Colletts plass skal være opparbeidet til månedskiftet juni-juli. Landskapsarkitektene vil skape en frodig lund foran kinobygget. – Det kan bli en helt magisk opplevelse, når vårkornellene blomster, sier prosjektleder Sara...
På ti år får 30 hus ny drenering

På ti år får 30 hus ny drenering

Andelseiere som vil drenere utenfor egen leilighet i forbindelse med kjellerutbygging, kan regne med å få avslag. – Er det fukt i kjelleren, vil borettslaget drenere. Vi ser hele bygningen under ett, sier daglig leder i havebyselskapet Tor Langø. Det finnes...
1000 vinduer får to strøk utvendig

1000 vinduer får to strøk utvendig

Nærmere 1000 vinduer vil bli malt utvendig i år. Det er jammen på tide. – Syklusen for vedlikeholdsmaling av vinduer har vært litt for lang. Målet er å ta dem hvert tiende år, sier daglig leder i Hagebyselskapet Tor Langø. Malerne skal skrape, kitte der det er...