OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Frist for å søke p-tillatelse nærmer seg

Frist for å søke p-tillatelse nærmer seg

Over 70 andelseiere har søkt om parkeringstillatelse, en uke før søknadsfristen går ut. Styret la ut oversikten over godkjente parkeringsplasser  – og oppfordret dem som mener å de skulle stått på listen, om å dokumentere styrevedtaket. 16 andelseiere svarte....
Felleskostnadene opp 5 % neste år

Felleskostnadene opp 5 % neste år

Felleskostnadene øker med 5,0 prosent i 2022. Hver andelseier må i snitt ut med cirka 270 kroner mer i måneden neste år. Økningen er større enn prisstigningen, som fra oktober i fjor til oktober i år var 3,5 prosent. Styrets begrunnelse er tredelt: Likviditeten i...
Nå kan du søke om p-tillatelse

Nå kan du søke om p-tillatelse

Styret inviterer andelseiere uten godkjent plass til å søke om parkeringstillatelse.  Oppfordringen går til alle som stiller bilen på hagebyselskapets grunn eller kan tenke seg å gjøre det, men ikke har styrets godkjenning. Hagebyselskapets grunn er hager,...
Siste hageavfallsdag torsdag

Siste hageavfallsdag torsdag

Årets siste komprimatorbil kommer senere enn vanlig – førstkommende torsdag 11. november er det mulig å kvitte seg med hageavfall. Mange har de siste ukene beskåret greiner, rakt sammen løv og nedfallsfrukt, klippet vissent stauderis og dradd opp sommerblomster som er...
Godkjent parkering i hagebyen

Godkjent parkering i hagebyen

Her er oversikten over parkeringsplasser og garasjer som er godkjent av styret i Oslo Havebyselskap per oktober 2021. Garasjelag og parkeringslag (se under) er ikke med på listen. De som i dag setter bilen på borettslagets grunn, men ikke står på listen, kan parkere...
Vil du bli med i utomhusutvalget?

Vil du bli med i utomhusutvalget?

Kan du tenke deg å gjøre en innsats i utomhusutvalget? Meld din interesse! Utomhusutvalget (UHU) i havebyselskapet består av Dag Norling (leder) og Trine Nickelsen. Utvalget innstiller til styret i saker om plassering av boder og andre utomhuselementer. UHU foretar...