OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Godkjent parkering i hagebyen

Godkjent parkering i hagebyen

Her er oversikten over parkeringsplasser og garasjer som er godkjent av styret i Oslo Havebyselskap per oktober 2021. Garasjelag og parkeringslag (se under) er ikke med på listen. De som i dag setter bilen på borettslagets grunn, men ikke står på listen, kan parkere...
Vil du bli med i utomhusutvalget?

Vil du bli med i utomhusutvalget?

Kan du tenke deg å gjøre en innsats i utomhusutvalget? Meld din interesse! Utomhusutvalget (UHU) i havebyselskapet består av Dag Norling (leder) og Trine Nickelsen. Utvalget innstiller til styret i saker om plassering av boder og andre utomhuselementer. UHU foretar...
Søk støtte til aktiviteter

Søk støtte til aktiviteter

Havebyselskapet støtter tiltak av sosial karakter i nærmiljøet. Nå kan du søke. Den økonomiske støtten går gjerne til organiserte, sosiale aktiviteter som er åpne for alle i Ullevål hageby. Borettslaget støttet i fjor Ullevål skoles musikkorps og Ullevål idrettslag....
Forslaget til nye p-bestemmelser falt

Forslaget til nye p-bestemmelser falt

Styrets forslag til reviderte parkeringsbestemmelser ble nedstemt på den ekstraordinære generalforsamlingen 16. september. 95 andelseiere var tilstede på møtet på Ullevaal stadion, 31 fullmakter var levert. Her er de viktigste vedtakene: Parkeringsbestemmelsene ble...
Vi klipper hekken for deg!

Vi klipper hekken for deg!

Hvis hekken har vokst seg kjempehøy, har borettslaget et tilbud du ikke kan motstå: For bare 100 kroner per lengdemeter hekk ordner vi profesjonell beskjæring i høst.  Trær får du felt gratis.    Når tuja, agnbøk, mispel og andre prydbusker passerer...