OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Gategrusen spyles bort 8.-12. april

1. april 2024

Den store vårrengjøringen i hagebyen starter allerede 8. april. Her er oversikten fra Oslo kommune, gate for gate.

Planen er bare veiledende. Uventede værforhold kan føre endringer. Men skilt kommer opp i gatene minimum 24 timer på forhånd, slik at du får flyttet bilen.

Rengjøringen starter klokken syv om morgenen. Er ikke bilen flyttet før gatene spyles og feies, kan bilen bli tauet bort.

Vårrengjøringen er også en fin anledning til å rake grus fra veikanten langs gjerdet og ut på asfalten.

Samme uke kommer forresten også komprimatorbilene for å hente blandet avfall.

Her er planen for gatene i hagebyen:

Vestgrensa                              11. april

Tyrihansveien                         11. april

Per Gynts vei                           11. april

Eventyrveien                           11. april

Moltke Moes vei                     11. april

John Colletts allé                    12. april

Stiftsamtmann Kaas vei        12. april

Tiurveien                                 12. april

Elgveien                                   12. april

Hjorteveien                             12. april

Langlia                                    12. april

Damplassen                            12. april

Nils Lauritssøns vei                12. april

Askeladdveien                        12. april

Vålveien                                   12. april

Jutulveien                                 8. april

Ullevålsalléen                           8. april

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500