OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Forslagene til generalforsamlingen

13. april 2024

Generalforsamlingen torsdag 25. april skal behandle flere forslag fra engasjerte andelseiere.

Endring parkeringsbestemmelsene

20 beboere i Sognsveien 30, 32 og 34 vil endre to paragrafer i parkeringsbestemmelsene, som ble vedtatt av generalforsamlingen i 2022.

De 12 leilighetene har i mange år delt 12 parkeringsplasser i bakgården. Etter gjeldende bestemmelser skal en plass som blir ledig, tildeles andelseieren som har lengst ansiennitet i hele kvartalet.

Forslagsstillerne vil endre bestemmelsene, slik at plasser på felles gårdsplass for flere hus bare kan tildeles andelseierne som bor i disse husene.

Styret påpeker at en slik endring vil berøre omkring 40 parkeringsplasser totalt og mener at alle bør ha mulighet til å få disse plassene på felles grunn.

Flere parkeringsplasser

23 beboere foreslår at styret skal kreve at kommunen analyserer konsekvensene av færre parkeringsplasser gatelangs i hagebyen. De foreslår også at styret skal utrede behovet for parkeringsplasser og utarbeide en plan for økning av parkeringskapasiteten.

Styret tror ikke kommunen vil gå tilbake på vedtak om å fjerne beboerparkering og er ikke kjent med ledige arealer som kan utnyttes til biloppstilling. Parkering på Eventyrplassen vil gå ut over barna og mer parkering i hager vil være i strid med vernebestemmelsene.

Men styret stiller seg bak en utredning om parkeringsbehov, slik at vi får mer kunnskap om bilhold i hagebyen. Styret påpeker også at det bare er vest for Sognsveien at det er en underdekning – der “mangler” cirka 50 plasser, hvis hver husstand har en bil.

Arealfordeling på Damplassen

Thomas Misje Mathiisen foreslår en endring i reglene for arealfordeling i Damplasshusene, som innebærer at 2. etasje kan selge areal i kjelleren til 1. etasje for markedspris.

Styret er villig til å åpne for en slik endring, forutsatt at 2. etasje beholder en bod på min. seks kvadratmeter i kjelleren.

Mathiisen foreslår at minimumskrav til boder også i kjellere kan være på 4 kvadratmeter og at krav til fellesareal på loft kan fravikes der det kun er en andel i etasjen. Her er styret uenig – krav om at alle skal ha boder av en viss størrelse, gjelder i hele hagebyen.

Andre forslag

Hagebybladets redaktør Olav Rokseth foreslår at beboerstøtten til bladet økes fra 10 til 13 kroner hver måned i 2025 og senere prisjusteres.

Styret støtter forslaget, forutsatt at bladet kommer ut fire ganger årlig og at redaktøren sender regnskap til borettslagets administrasjon hvert år.

Frode Riise foreslår at selskapet anskaffer et beredskapslager for ferskvann på 50.000 liter. Styret mener en slik felles løsning vil være uhensiktsmessig og kostbar.

Hagegruppa foreslår at plantejord skal tas vare på og tilbakeføres etter drenering. Styret er enig og går inn for at administrasjonen ber entreprenører tilrettelegge for dette.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500