OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Utomhusveileder

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Komprimatorbilene kommer

Komprimatorbilene kommer

Skrot og skrammel blir du kvitt rett over påske – tirsdag 9. og onsdag 10. april. Da kommer komprimatorbilene til hagebyen. Borettslaget oppfordrer alle til å rydde skikkelig i kjeller og på loft, i hager, på fellesarealer og tørkeplasser. Bilene presser sammen...

les mer
Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år!

Styret i Oslo Havebyselskap ønsker alle en gledelig jul og et godt nytt år. Samtidig vil vi rette en stor takk til våre ansatte - Mette og Tor på kontoret og Jakob, Arne og Kjetil på vedlikeholdsavdelingen - for arbeidet de gjør for hele borettslaget. Takk også til...

les mer
Slik kan du spare strøm i kaldt hus

Slik kan du spare strøm i kaldt hus

Det er vinter, det er kaldt, og strømmen er dyr. Hva kan du gjøre for å få det varmere og bruke mindre strøm hjemme? Husene er kalde i hagebyen – de fleste er over 100 år gamle, og de er lite energieffektive. Men siden boligene står på Byantikvarens gule liste, står...

les mer

Planter du helst ikke vil ha i hagen

Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne er invaderende planter som har slått rot i hagebyen - og som bør utryddes fra nabolaget, skriver Ullevål hageby hagegruppe. Mange har nok fått med seg de offentlige informasjonskampanjene om invaderende planter på...

les mer

Siste rundskriv

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2024

Hageavfall hentes 2. mai av to komprimatorbiler som står på Damplassen og Eventyrplassen kl. 16.00-19.00.

De neste gangene kommer én bil som står på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00.

  • Torsdag 2/5
  • Torsdag 14/5
  • Torsdag 13/6
  • Torsdag 22/8
  • Torsdag 19/9
  • Torsdag 25/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen. 

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500

Skadedyr: AntiPest Skadedyrkontroll       990 46 221