OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Komprimatorbilene kommer

18. mars 2024

Skrot og skrammel blir du kvitt rett over påske – tirsdag 9. og onsdag 10. april. Da kommer komprimatorbilene til hagebyen.

Borettslaget oppfordrer alle til å rydde skikkelig i kjeller og på loft, i hager, på fellesarealer og tørkeplasser. Bilene presser sammen blandet avfall, med noen unntak:

Farlig avfall som batterier, malingsrester, løsemidler og spraybokser og elektriske artikler som bruker strøm eller batteri skal ikke kastes i komprimatorbilene.

Bil nr. 1 står følgende steder:

Kl. 16.00-17.45         Damplassen 7

Kl. 18.00-18.45         Ullevålsalléen-Elgveien, i krysset

Kl. 19.00-20.00         John Colletts allé 72, ved Langlia

Bil nr. 2 står følgende steder:

Kl. 16.00-17.45         Moltke Moes vei, snuplassen

Kl. 17.00-18.45         Eventyrveien, ved Eventyrplassen

Kl. 19.00-20 .00        Vålveien-Askeladdveien, i krysset

Hageavfall hentes første gang torsdag 2. mai.

Da kommer to komprimatorbiler, en til Damplassen og en til Eventyrplassen i tidsrommet kl. 16.00-19.00.

De følgende datoer kommer en komprimatorbil til Damplassen kl. 16.00-17.45 og til Eventyrplassen kl. 18.00-19.00: 

Torsdag 14. mai
Torsdag 13. juni
Torsdag 22. august
Torsdag 19. september
Torsdag 25. oktober


 


Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500