OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år!

Styret i Oslo Havebyselskap ønsker alle en gledelig jul og et godt nytt år. Samtidig vil vi rette en stor takk til våre ansatte – Mette og Tor på kontoret og Jakob, Arne og Kjetil på vedlikeholdsavdelingen – for arbeidet de gjør for hele borettslaget. Takk...
Slik kan du spare strøm i kaldt hus

Slik kan du spare strøm i kaldt hus

Det er vinter, det er kaldt, og strømmen er dyr. Hva kan du gjøre for å få det varmere og bruke mindre strøm hjemme? Husene er kalde i hagebyen – de fleste er over 100 år gamle, og de er lite energieffektive. Men siden boligene står på Byantikvarens gule liste, står...
Gatene spyles og feies fra 20. april

Gatene spyles og feies fra 20. april

Den store vårrengjøringen i hagebyen starter torsdag 20. april. Her er oversikten fra Oslo kommune, gate for gate. Planen er bare veiledende. Uventede værforhold kan føre endringer. Men skilt kommer opp i gatene minimum 24 timer på forhånd, slik at du får flyttet...
Tidkrevende arbeid med parkering

Tidkrevende arbeid med parkering

Styret arbeider fremdeles med parkeringsplasser, ti måneder etter at fristen for å søke om tillatelse gikk ut. Vi trenger mer tid for å kvalitetssikre vedtakene. Siden generalforsamlingen i april vedtok nye parkeringsbestemmelser, har arbeidsgrupper innen styret...
93 deltok på generalforsamlingen

93 deltok på generalforsamlingen

Generalforsamlingen 28. april vedtok parkeringsbestemmelser og vedtekter om andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikter. 77 var tilstede i konferansesenteret på Ullevaal stadion ved møtestart, noe færre da møteleder ønsket vel hjem fire timer senere. I alt var...