OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Forslagene til generalforsamlingen

Forslagene til generalforsamlingen

Generalforsamlingen torsdag 25. april skal behandle flere forslag fra engasjerte andelseiere. Endring parkeringsbestemmelsene 20 beboere i Sognsveien 30, 32 og 34 vil endre to paragrafer i parkeringsbestemmelsene, som ble vedtatt av generalforsamlingen i 2022. De 12...
Ny strategisk plan vedtatt

Ny strategisk plan vedtatt

Styret har vedtatt strategisk plan for årene 2024-2028. Planen setter mål og premisser for styrets arbeid. Målet er formulert slik: Styret skal ivareta verneverdiene i hagebyens eiendomsmasse og uteanlegg. Andelseiernes behov og interesser skal imøtekommes innenfor de...
Gategrusen spyles bort 8.-12. april

Gategrusen spyles bort 8.-12. april

Den store vårrengjøringen i hagebyen starter allerede 8. april. Her er oversikten fra Oslo kommune, gate for gate. Planen er bare veiledende. Uventede værforhold kan føre endringer. Men skilt kommer opp i gatene minimum 24 timer på forhånd, slik at du får flyttet...
UHU trenger nye medlemmer

UHU trenger nye medlemmer

Dag Norling og Trine Nickelsen ønsker å fratre utomhusutvalget. Vi søker deres etterfølgere. Begge har sittet i utomhusutvalget (UHU) i fem år. Dag (bildet) har vært leder. Styret er dem stor takk skyldig og forstår at de ønsker avløsning. Også utomhusanlegget er...
Komprimatorbilene kommer

Komprimatorbilene kommer

Skrot og skrammel blir du kvitt rett over påske – tirsdag 9. og onsdag 10. april. Da kommer komprimatorbilene til hagebyen. Borettslaget oppfordrer alle til å rydde skikkelig i kjeller og på loft, i hager, på fellesarealer og tørkeplasser. Bilene presser sammen...