OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Utomhusveileder

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

AVLYST: Julegrantenningen søndag

AVLYST: Julegrantenningen søndag

Ullevål Hageby Vel avlyser julegrantenningen på Damplassen første søndag i advent. Vellets leder Petter Spence gikk ut med følgende melding fredag 27. november: "Ullevål Hageby Vel ser seg dessverre nødt til å kansellere julegrantenningen kl 17 på søndag. Det har...

les mer
Julegrantenning tryggest på nett

Julegrantenning tryggest på nett

Gleden over førjulstradisjoner tok en smule overhånd da rundskrivet fra borettslaget uttrykte håp om å se så mange som mulig også i år, under julegrantenningen førstkommende søndag. Enkelte har tolket oppfordringen som at vellet og borettslaget ønsker en stor...

les mer
Julegranen tennes søndag kl. 17

Julegranen tennes søndag kl. 17

Tradisjonen tro tennes juletreet på Damplassen første søndag i advent - 29. november klokken 17. Men formatet blir mindre enn vi er vant til, for å unngå smittespredning. Vi kan ikke stå tett i tett og synge adventstiden inn, men må holde avstand og følge...

les mer
Husleien øker i takt med KPI

Husleien øker i takt med KPI

Borettslaget Oslo Havebyselskap øker felleskostnadene (husleien) med 1,7 prosent fra årsskiftet. Det tilsvarer prisveksten, eller konsumprisindeksen, det siste året. Er husleien 5000 kroner per måned, blir økningen 85 kroner fra og med januar. For hver hundrelapp du...

les mer
Parkeringsforbud på ettervinteren

Parkeringsforbud på ettervinteren

Bymiljøetaten prioriterer trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende fremfor gateparkering: Parkeringsforbud blir innført i Eventyrveien på ettervinteren. Om lag 40 beboerparkeringsplasser forsvinner, når skiltene kommer opp. Det skjer i forkant av...

les mer

Siste rundskriv

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2020

  • Torsdag 7. mai
  • Torsdag 14. mai
  • Torsdag 11. juni
  • Torsdag 27. august
  • Torsdag 24. september
  • Torsdag 15. oktober

Damplassen kl. 16-18 og Eventyrplassen kl. 18-19.

Styremøter 2020/2021

27. august
24. september
22. oktober
19. november
17. desember

14. januar
11. februar
11. mars
8. april

22. april Generalforsamling 2021

20. mai

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500