OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Varslingsrutiner i Oslo Havebyselskap

Arbeider som berører den enkelte andelseier og som utføres i regi av Oslo Havebyselskap, skal som hovedregel varsles.

Det skilles mellom planlagte og akutte arbeider og større og mindre inngripende arbeider.

  • Planlagte og store arbeider skal alltid varsles, helst i flere kanaler.
  • Akutte hendelser, mindre aktiviteter og vanlige vedlikeholdsoppgaver som foregår
    hver dag, må ikke nødvendigvis varsles.

Varslingskanaler er borettslagets nettsted, rundskriv, direkte e-post, lapp i postkassen, telefon og SMS. Minst én, men gjerne flere av kanalene skal benyttes.

Det er styrets ansvar å sørge for god informasjon om viktige beslutninger og begivenheter for borettslaget og for den enkelte andelseier., jfr. vedtektenes paragraf 10.4.

Styret vil påse at administrasjonen informerer og varsler i henhold til gjeldende rutiner.

HendelseKanalFrist
Tyngre vedlikehold
Drenering, takomlegging, piper,
fasader, balkonger
Årsberetning
Direkte e-post
Lapp i postkasse
Samme år
2 måneder
2-3 uker
Fjerning av fasadevegetasjon
Ved drenering, takomlegging,
fasaderehabilitering m.v.
Årsberetning
Direkte e-post
Lapp i postkasse
Samme år
2 måneder
2-3 uker
Utvending maling av vinduerLapp i postkasse2-3 uker
Planting av allétrærÅrsberetning
Direkte e-post
Samme år
2-3 uker
Arbeidsordrer
Reparasjoner og løpende vedlikehold
TelefonUtføres bare, eller avtales

direkte
Akutte hendelser
Taklekkasjer, vannavstengning
Direkte e-post
SMS
Utføres og varsles når
mulig
Endring i planerDirekte e-postSnarest

Se også vedtektene om andelseier og borettslagets vedlikeholdsplikter, retningslinjer om trær og vegetasjon og ordensreglene.

Vedtatt av styret i Oslo Havebyselskap 19. november 2020