OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om utleie av hybel - og hele leiligheten

Andelseier kan leie ut boligen inntil tre år, med samtykke fra styret.

Vil du leie ut hybel mens du selv bor i leiligheten, trengs ingen godkjenning. Fra 1. januar 2020 kan du leie ut hele boligen inntil 30 døgn i året, uten samtykke.

Se også Retningslinjer for utleie 

Forutsetningen for å leie ut hele boligen over lang tid, er at andelseieren selv eller et medlem av vedkommendes husstand har bodd der i minst ett av de to siste årene.

Er kravet til botid oppfylt, kan ikke styret nekte utleie av hele leiligheten. Men styret kan nekte utleie til en bestemt leietaker, forutsatt at begrunnelsen er saklig.

En andelseier kan fritt leie ut rom eller hybel, mens andelseier selv bor i leiligheten. Rommet må være godkjent til varig opphold og ha rømningsveier.

Styret oppfordrer andelseiere som leier ut hybel, til å si fra til de nærmeste naboene.
Trygghet - at vi vet hvem som ferdes i huset - er viktig for alles trivsel.

Fra årsskiftet tillater loven korttidsutleie av hele boligen inntil 30 døgn i året, uten samtykke. Men styret oppfordrer andelseierne til å la være.

Administrasjonen får mange klager på korttids-leietakere som bråker, forstyrrer og fester, også i oppganger. Fremmede i trappen skaper utrygghet hos naboene.

Andelseier er ansvarlig for at leietakere og gjester kjenner og overholder ordensreglene, som har bestemmelser om nattero, helligdagsfred og låsing av ytterdører.

Styret oppfordrer andelseiere til å vise hensyn og avstå fra "Airbnb"-utleie.

Les mer om reglene i Lov om burettslag.