OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Planter du helst ikke vil ha i hagen

31. august 2023

Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne er invaderende planter som har slått rot i hagebyen – og som bør utryddes fra nabolaget, skriver Ullevål hageby hagegruppe.

Mange har nok fått med seg de offentlige informasjonskampanjene om invaderende planter på Fremmedartslisten. Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne er planter på denne listen som er angitt med svært høy økologisk risiko for naturmangfoldet i Norge.

Parkslirekne er oppført på ISSG (Invasive Species Specialist Group) sin liste over verdens 100 verste invaderende
fremmede arter. Disse er 1–2,5 meter høye flerårig plante med lange, bambuslignende skudd. Plantene danner tette bestander som raskt øker i omfang hvis de får vokse fritt.

Den overjordiske delen av planten dør når frosten kommer om høsten, men de karakteristiske bambuslignende, hule stenglene er tydelige kjennetegn gjennom vinteren. Om våren skyter plantene raskt frem nye skudd fra jorden. Både fragmenter av grenene og jordstenglene bidrar til spredning av planten til nye voksesteder.

Jordstenglene, som kan vokse ned til 3 meters dyp og opptil 7 meter fra morplanten gjør bekjempelse av denne arten krevende!

Plantene kom opprinnelig fra Øst-Asia og ble innført til Norge for vel 100 år siden og plantet ut i hagene. Dessverre forsto man for sent den store spredningsrisikoen, og hvilke evner slirekne hadde til å fortrenge andre planter.

Også i vårt område finnes det hager der disse uønskede slireknesortene har slått rot.

Hva kan vi gjøre som hageeiere, gode naboer og beboere i hagebyen?

Noe av det viktigste er å hindre spredning. Men det krever innsats over tid å bli kvitt den, enten den vokser i hagene eller på boligselskapets egne eller felles arealer.

Det trengs bevissthet, årvåkenhet og tålmodig luking forteller en hagebybeboer. Han har hatt det i hagen og har i flere år rensket bort hvert minste skudd. Han forteller også at det tar tid å bli helt kvitt det. Det som renskes bort kastes ikke i hageavfall.

Vet du at en nabo har slirekne i hagen og som kanskje er uvitende om hvilken spredningsevne planten har, så gi gjerne naboen din et lite tips. Ikke som «hagepoliti», men som god nabo. Ikke alle kjenner denne planten og de uønskede egenskapene den har.

Det norske hageselskap anbefaler profesjonell hjelp til fjerning av slirekne.
https://hageselskapet.no/hageromlinger/fakta-parkslirekne-kjempeslirekne-hybridslirekne

Dette innebærer ofte at det vil bli brukt sprøytemidler, noe få hageeiere i dag ønsker i sine hager. Vi er vel alle enige om at sprøytemidler er aller, aller siste utvei.

Om man selv går løs på oppgaven med å fjerne planten, der omfanget ikke er altfor stort, så er det flere viktig ting å huske på:

Enhver liten planterest/rotbit du graver opp fra jorden har potensiale til å bli til en ny plante.
• Når du kaster plante- og rotrester så må avfallet legges i gjennomsiktige sekker som knytes godt igjen og leveres på gjenbruksstasjon som farlig avfall.
• Dette skal ikke i hagebyens komprimatorbiler for hageavfall.
• Pass på at jord fra det «infiserte» område ikke dras rundt til andre steder i hagen din eller til nabohager.
• Rengjør også hageredskap etter du er ferdig med å rense området, så rotbiter eller planterester fra området med slirekne ikke blir ført videre rundt i hagen din.
• Selv om du renser området godt, vil nye skudd dukke opp.
• Dette er en mangeårig prosess som må følges tett opp.
• Derfor må du overvåke området i flere år og fortsette fjerning av nye skudd.

Kartlegging

Dersom du har parkslirekne, hybridslirekne eller kjempeslirekne i hagen din, eller kjenner til steder det gror i hagebyen, så meld inn til hagebyselskapet: tor@havebyselskapet.no med kopi til Pia Fjellner: pia.fjellner@yahoo.no
Hun legger inn funn i artsobservasjoner, slik at også kommunen får tilgang til oversikt.

Å bli kvitt slirekne er dessverre ikke en lett oppgave. Det er viktig at hageeier ikke ubevisst lar planten spre seg dit den ikke er ønsket pga manglende kunnskap. Det er en oppgave der vi både som hageeiere og borettslag må ta ansvar.

(Til orientering: Ikke alle planter med slirekne i navnet sitt er uønskede arter, bl.a. dvergslirekne, ormeslirekne og klatreslirekne, også kjent som arkitektens trøst.)

Hilsen Ullevål hageby hagegruppe

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500